What's happening?

Good Doctor คุณหมอออทิสติก: 1x16

ความเจ็บปวด

จูู่ๆ ผู้ป่วยอัมพาตก็เกิดความรู้สึกขึ้นที่ขา ทำให้นีลคิดว่าเขาอาจจะกลับมาเดินได้อีกครั้ง ทางด้านมาร์คัสก็ต้องช่วยชีวิตผู้หญิงที่ประสบปัญหาจากการศัลยกรรมที่ผิดพลาด

คุณหมอฟ้าประทาน: 1×16
คุณหมอฟ้าประทาน: 1×16
คุณหมอฟ้าประทาน: 1×16
คุณหมอฟ้าประทาน: 1×16
Mar. 12, 2018

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published